SMS

SMS (afkorting voor Short Message Service) is een dienst waarmee korte tekstberichten via een mobiele telefoon verstuurd kunnen worden naar andere mobiele telefoons. Iedere gsm ondersteund tegenwoordig deze berichten.
Een SMS bericht mag maximaal 160 tekens bevatten. Een bericht van meer dan 160 karakters wordt opgesplitst in meerdere berichten verstuurd.
Bron: Het GSMplek.com woordenboek bevat telecom-gerelateerde begrippen met een korte omschrijving. Deze omschrijvingen worden aangeboden in samenwerking met het woordenboek van www.mediaplaats.nl. Voor meer elektronica gerelateerde begrippen is het woordenboek van mediaplaats te raadplegen.