GPS

GPS staat voor 'Global Positioning System', en is een manier van het bepalen van je positie met behulp van satellieten. Dit systeem wordt gebruikt door navigatiesystemen om de positie te bepalen. GPS werkt met verschillende satellieten die een signaal uitzenden. In het GPS-apparaat zit een antenne die deze signalen opvangt. Omdat de verschillende satellieten op verschillende afstanden van het apparaat zijn, en de signalen dus niet allemaal even lang erover doen om het apparaat te bereiken, kan het apparaat berekenen waar op aarde hij zich bevind.
Bron: Het GSMplek.com woordenboek bevat telecom-gerelateerde begrippen met een korte omschrijving. Deze omschrijvingen worden aangeboden in samenwerking met het woordenboek van www.mediaplaats.nl. Voor meer elektronica gerelateerde begrippen is het woordenboek van mediaplaats te raadplegen.