A-GPS

a-GPS (assisted GPS) is een ondersteunende dienst voor mobiele telefoons die ervoor zorgt dat gegevens van satellieten snel opgehaald worden. Dit zorgt ervoor dat de GPS antenne die in de a-GPS ondersteunde telefoon snel verbinding kan leggen en niet hoeft te zoeken naar de positie van de satellieten.
De gegevens worden via een data-verbinding opgehaald. Een data-verbinding moet dus eerst tot stand kunnen worden gebracht.
Bron: Het GSMplek.com woordenboek bevat telecom-gerelateerde begrippen met een korte omschrijving. Deze omschrijvingen worden aangeboden in samenwerking met het woordenboek van www.mediaplaats.nl. Voor meer elektronica gerelateerde begrippen is het woordenboek van mediaplaats te raadplegen.